Ugrás a tartalomra

Múzeumpedagógia

Kedves Pedagógus Kollégák!
Kedves Szülők!

A Múzeum tagintézményeinek átmeneti zárvatartási időszaka alatt is elérhető a közoktatási intézményekbe, vagy más, kultúraközvetítő helyszínekre kihelyezett múzeumi óráink, komplex programjaink igénylése. Kérjük, egyeztessen múzeumpedagógus munkatársainkkal az alábbi elérhetőségeken.

További információkért érdeklődjön a muzeumpedagogia@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen vagy a +36 30 194 1364  telefonszámon!

A foglalkozások időtartama 45-90 perc, a tematikákról lentebb olvashat bővebb információt.

Reméljük, mielőbb személyesen találkozunk!

Csoportok számára az alábbi intézményekben kérhető múzeumpedagógiai foglalkozás:

  • Műszaki Tanulmánytár
  • Kohászati Gyűjtemény
  • Alumíniumipari Múzeum

A letölthető dokumentumok között megtalálható a csoportos vasúti kedvezményre jogosító nyomtatvány, mely iskolai csoportok múzeumlátogatásakor használható fel.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményeihez, kiállításaihoz kapcsolódva múzeumpedagógiai műhelyünk a múlt megoldásait — járműveit, találmányait — megismerve, abból inspirációt merítve, napjaink környezetével, adottságaival párhuzamba állítva tekint a jövőbe.

Olyan alapvető értékeket képviselünk, mint a társadalmi felelősségvállalás, a tudatos gondolkodásmód, a környezetvédelem, környezettudatosság és fenntartható fejlődés. Foglalkozásaink olyan élményalapú pedagógiai módszereket alkalmaznak, amelyek segítenek feldolgozni tárlataink anyagait, miközben szervesen kapcsolódnak a Nemzeti Alaptantervhez és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához is. Foglalkozásaink megtervezése, előkészítése, kivitelezése során együttműködünk a pedagógusokkal, a kollégákkal, más muzeális intézményekkel, külsős szakemberekkel, alkotókkal egyaránt.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a foglalkozások során a résztvevőket — életkori sajátosságaikat figyelembe véve — tudatos tervezői gondolkodásmódra, rugalmasságra, nyitottságra, kreatív alkotásra sarkalljuk. Változatos programkínálatunkban törekszünk olyan események megvalósítására, melyeken családok is aktívan részt vehetnek, jelen lehetnek a múzeumban. Alkotó műhelyünk feladatait úgy állítjuk össze, hogy egyszerre több érzékszervre is hatással legyenek, gyakorlati, naprakész tudást nyújtsanak. A múzeumpedagógiai programokra látogató csoportokat és családokat bátorítjuk arra, hogy tapasztalják meg a közös gondolkodásban rejlő értékeket. 

További információkért érdeklődjön a muzeumpedagogia@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen vagy a +36-70-653-3713  telefonszámon! 

Jelentkezési lap a múzeumpedagógiai foglalkozásra ide kattintva érhető el.

A regisztráció az űrlap kitöltését követően a múzeumpedagógus kollégák visszaigazolásával válik véglegessé!

Letölthető dokumentumok