Ugrás a tartalomra

Beszerzési munkatárs

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóságon beszerzési munkatárs munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumszékhelye

1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

az Intézmény működéséhez szükséges beszerzések teljes körű lebonyolítása, adminisztrációja az igény megjelenésétől a számla jóváhagyásáig, folyamatos önálló kapcsolattartás a beszállítókkal, az igénylő területekkel, árajánlatok beszerzése, beszállítók versenyeztetése, kiválasztása, szerződések egyeztetése, előkészítése

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

  • Szakirányú felsőfokú végzettség
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • min. 1-3 év releváns szakmai tapasztalat
  • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

Elvárt kompetenciák: problémamegoldó és együttműködő készség, strukturált, rendszerszemléletű gondolkodás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jogi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:                

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2019. április 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 13.