Ugrás a tartalomra

Műszaki muzeológus

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet a Közlekedési Muzeológiai Osztályon műszaki muzeológus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszonya tartama: 2019. május 15.- 2019. december 31.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési MúzeumMűszaki Tanulmánytára

1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

A Műszaki Muzeológiai Osztályhoz tartozó finommechanikai gyűjtemény kezelése, a tárgyrevízió előkészítése, a múzeum új kiállításainak előkészítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.         

Pályázati feltételek:

  • Szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség (történész, muzeológus, mérnök)
  • angol/német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban megszerzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák: muzeológusi munkában szerzett gyakorlat, 1-3 év

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:                

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2019. április 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.