Ugrás a tartalomra

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet képzőművészek részére

Pályázati felhívás képzőművészek és tudományos kutatók részére művészet és tudomány témakörben

 

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet képzőművészek részére az ESOF2020 Euroscience Open Forum keretében megvalósuló „Both Ways – An International project of art&science activities” projekt magyarországi eseményében való részvételre. A projekt 5 közép-európai országot érint (Horvátország, Szerbia, Lengyelország, Románia és Magyarország), melyek egy-egy helyi projektben reflektálnak arra a kérdésre, hogy a művészet és a tudomány, a maguk eltérő módján, hogyan járulnak hozzá az emberi tudás gyarapodásához.

A projekt szellemi középpontjában nem a művészet és az új technológiák közötti egyszerű kapcsolat áll, amely sok art&science projekt központi eleme, hanem a két különböző megközelítési mód elmélyültebb szinten való találkozása, ahol a jövőben is hasznosítható új eredmények születhetnek.

 

A pályázatra elsősorban tudományos és művészi kompetenciákat ötvöző csoportok (legalább két fő) jelentkezését várjuk. Pályázhatnak hosszú ideje együttműködő kollektívák, de kiírásunkkal szeretnénk támogatni, hogy a téma iránt érdeklődő művészek illetve tudományos kutatók felvegyék egymással a kapcsolatot és új együttműködések jöjjenek létre.

 

A pályázat témája: a hálózatok fogalma, a közlekedéstől a kommunikációig, a mesterséges neurális hálózatoktól a szociális hálózatokig, valamint a hálózatok jövőbeni szerepére vonatozó elképzelések.

 

A nyertesek számára lehetőséget biztosítunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakértőivel való konzultációra is. A pályázatra szabad térre és múzeumi intervencióra készülő műveket is várunk. Az így létrejött kiállítást a projektben résztvevő többi ország eredményeivel együtt egy közös, virtuális esemény keretein belül Triesztben is be fogjuk mutatni.

 

A pályázat hivatalos megjelenésének helye: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum honlapja

A pályázat jellege: Első körben ötletpályázat. A résztvevők körét tekintve nyílt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a projektbe meghívásos alapon is válasszon alkotókat.

 

Jelentkezési határidő: 2020. február 26.

A pályázat beadásának módja: kizárólag e-mailben bothways@ludwigmuseum.hu

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

-          A vizsgálandó terület megjelölése, a megvalósítandó mű ötlete, kiindulópontjának leírása, a vizsgált kérdések felsorolása, az elképzelések vázlatai, max. 4 A4-es oldal terjedelemben.

-          hozzávetőleges költségvetés, ami max. 100.000 Ft lehet

-          a pályázók rövid szakmai életrajza

-          a pályázó elérhetősége (lakcím, telefonszám)

 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró két múzeum a fenti személyes adatokat addig kezeljék, amíg azok a pályázat elbírálásához szükségesek. A pályázat kiírója a fenti adatokat harmadik személynek át nem adja.

 

A beérkezett pályázatokat a pályázatot kiíró két intézmény szakemberei közösen fogják elbírálni. Eredményhirdetés várható időpontja: 2020. március 20.

További információért forduljon Bálványos Annához, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársához: anna.balvanyos@ludwigmuseum.hu