Ugrás a tartalomra

Kétszázötven éves a vasgyártás Diósgyőrben

Kétszázötven évvel ezelőtt született Magyarország egyik legrégebbi alapítású és leghosszabb ideig működő, országos jelentőségű ipari központja, a diósgyőri kohászat.

A jeles évfordulóra emlékező szervezetek, az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteménye, és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Diósgyőri Helyi Szervezetei július 28-án koszorúzást és megemlékezést tartottak a Miskolc-Ómassán, a Fazola Henrik által épített első faszenes nagyolvasztó helyén.

A gyár negyedévezreddel ezelőtti alapítóokiratának azt a Mária Terézia által aláírt, 1770. július 28-án keltezett királyi leiratot tekintjük, melyben az uralkodó engedélyezte Fazola Henrik würzburgi születésű egri kovácsmesternek, hogy vasművet építhessen a diósgyőri koronauradalom területén.

Az első nagyolvasztó (massa) a szentléleki elágazásnál, a mai Ómassa területén, a feldolgozó üzemek (hámorok) pedig a Garadna és Szinva patakok összefolyásánál a mai Hámor faluban épültek.

A gyorsan fejlődő gyár második nagyolvasztóját a mai Újmassán Fazola Frigyes, a gyáralapító fia építette, míg az alapítás századik évfordulóját már Újdiósgyőrben ünnepelték. Ekkor, 1870-ben megépült a harmadik nagyolvasztó is, és elindult az új állami vasgyár, megalapítva ezzel Diósgyőrvasgyárat. A gyár a következő közel 150 évében sok viszontagságot és még több örömöt élt meg, hiszen a belőle kinőtt gépgyárral együtt több, mint harmincezer embernek adott munkát, termékeit négy földrészen, számtalan országban használták és mai is használják.

A gyár és diósgyőri kohászat történetének megőrzése miskolci tagintézményünk, a Kohászati Gyűjtemény kiemelt feladata.

A Szinva-völgyben található Kohászati Múzeum állandó kiállításán modellek, makettek és diorámák mutatják be az iparág történetét, míg a múzeumhoz tartozó újmassai Massa Múzeumban a látogatók a diósgyőri vaskohászat százéves történetének főbb mozzanatait, valamint az ott használt és készített korabeli szerszámokat és gyártmányokat ismerhetik meg.

Az újmassai múzeum épülete mellett emelkedik egyik legjelentősebb hazai ipari műemlékünk, a „Fazola-kohó”, az az egykori faszéntüzelésű nagyolvasztó, amely a mai napig felidézi a diósgyőri vasgyártás évszázadainak emlékét.