Ugrás a tartalomra

Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum  elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa a https://kozlekedesimuzeum.hu honlap akadálymentes használatát az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály (a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló2018. évi LXXV. törvény) szerint.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://kozlekedesimuzeum.hu  honlapra vonatkozik.

 

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt meg nem felelések és kivételek miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobil alkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek

A nem szöveg alapú (képi és videó ) állományok egy része nem érzékelhető szöveg alapú felolvasó programokkal.

A szöveg alapú részek mérete nem változtatható az oldalon belül

A szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak, tekintettel arra, hogy e dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történt, és az így keletkezett pdf állományok esetében nem biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják.

A teljes akadálymentesség elérését a weboldal egy új verziója fogja megvalósítani.

 

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2023.06.29.-én készült, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum önértékelése alapján.

A teljes akadálymentesség elérése szempontjából t az akadálymentesítési nyilatkozatban szereplő állítások rendszeres, évente egyszeri felülvizsgálatra kerülnek.

 

Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az

info@kozlekedesimuzeum.hu

címen jelezheti. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum felelős. A 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdés értelmében a közszférabeli szervezet a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

 

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Web:https://kifu.gov.hu/

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

 

Hivatalos Jóváhagyás

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Budapest, 2023. június 29.

 

dr. Schneller Márton Domonkos

 

Letölthető dokumentumok