Ugrás a tartalomra

Álláslehetőségek

Pályázati felhívás

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

biztonsági referens

beosztás/munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM), 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Felügyeli a rendészeti dolgozók (portások, teremfelügyelők) munkáját, ellenőrzi biztonsági-vagyonvédelmi vonatkozásban az Intézmény létesítményeit, helyiségeit. Elkészíti a szakterületre vonatkozó szabályzatokat. Figyelemmel kíséri a külső szolgáltató által ellátott tűz- és munkavédelmi tevékenységet a szerződésben foglaltak maradéktalan végrehajtása érdekében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet.

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú, szakirányú végzettség
 • 1-3 éves szakmai gyakorlat
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

Kompetenciák: önálló, megbízható és felelősségteljes munkavégzésre való képesség, problémamegoldó és együttműködő készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet a Kiállítás-szervezési Osztály Múzeumpedagógiai Csoportjában 

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

4 hónapos próbaidővel

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Műszaki Tanulmánytára

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

általános múzeumpedagógiai feladatok ellátása, közreműködés a kiállítások elkészítésében már a programterv-állapottól kezdődően, az új kiállításokhoz tartozó múzeumpedagógiai hasznosítási tervek kidolgozása és azok végrehajtása, a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó pedagógiai programfejlesztési feladatok ellátása, múzeumpedagógiai kiadványok, feladatcsomagok szerkesztése, fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás programjának kidolgozása és közreműködés a programok lebonyolításában, programajánlók készítése.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség és szakképzettség (pedagógus, múzeumpedagógus, művelődésszervező, andragógus)
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

Kompetenciák:

önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség, kreativitás, problémamegoldó és együttműködő készség, jó kommunikáció képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • múzeumpedagógus végzettség
 • 3-5 éves szakmai gyakorlat
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol és/vagy német), ennek igazolása államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal történhet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációk jegyzéke, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:                

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés. A foglalkoztatás módja lehet: határozott idejű vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

a Restaurátori és Regisztrációs Osztályán

MŰSZAKI restaurátor

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

4 hónapos próbaidővel

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Tatai utcai telephelye (1142 Budapest, Tatai utca 13.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A múzeum nyilvántartásába tartozó eredeti kulturális javak, modellek, makettek tisztításával, konzerválásával, restaurálásával kapcsolatban felmerülő munkák elvégzése, részvétel a kulturális javak szállításához kapcsolódó csomagolásban és anyagmozgatásban, a műtárgyraktárak rendjének folyamatos megtartásában, javításában, restaurálásra, felújításra átvett kulturális javak állapotfelmérésében való közreműködés, a kulturális javak restaurálás utáni minősítése, műszaki-szakmai átvételükben való közreműködés.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség                       
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
 • felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében folytatott tárgyrestaurátor, illetve az Óbudai Egyetem veterán-gépjármű restaurátor szakmérnöki képesítés angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves gyakorlat

Kompetenciák:

önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációk jegyzéke, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

 

A pályázatok benyújtásának módja:                      

elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:                

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés. A foglalkoztatás módja lehet: határozott idejű vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.