Ugrás a tartalomra

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapító Okirat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szervezeti és Működési Szabályzat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szabályzatok listája (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Jogszabályok listája (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

 

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: Múzeumi tevékenység, könyvtári tevékenység

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: Kulturális javak (műszaki és közlekedési szakterületen) gyűjtése, feldolgozása, őrzése, bemutatása, nyilvános szakkönyvtári tevékenység.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: A kiállítások és a könyvtár nyitva tartására, a kutató szolgálat rendjére vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

Kiállítások nyitva tartására vonatkozó tájékoztatás: MMKM honlap „Kiállításaink”, „Tagintézmények”.

Kutatószolgálat és könyvtár működésére vonatkozó tájékoztatás: MMKM honlap „Kutatás”.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

A múzeumi belépődíjakra vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető: MMKM honlap „jegyinfo”

A hatályos jogszabály (194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről) szerinti belépési kedvezményeket az intézmény biztosítja.

A jogszabály szövege elérhető: Nemzeti Jogszabálytár njt.hu

A könyvtárba a belépés díjtalan.

 

A múzeum szakmai nyilvántartásai

A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet szerinti szakmai nyilvántartások

Saját fenntartású adatbázisok jegyzéke: könyvtári adatbázis

A múzeum alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: A tárgyi és papír alapú gyűjteményekre, továbbá a könyvtári anyagra – jogszabály által előírt – adatokat gyűjt, és dolgoz fel az intézmény.

Az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja: Kutatószolgálat keretében, melyről a tájékoztatás a honlapon hozzáférhető (a Kutatás/Kutatószolgálat menüpont alatt).

Az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei: Díjszabás alapján, amely a honlapon hozzáférhető (a Kutatás/Kutatószolgálat menüpont alatt).

Az ipari örökségi-, az archívumi- és a könyvtári gyűjteményekben nyilvántartott kulturális közadatok újrahasznosítás céljából a kutatószolgálatokon, illetve az illetékes főosztályvezetők honlapunkon megtalálható elérhetőségein keresztül igényelhetők.

A közlekedési muzeológiai tárgyi gyűjteményeiben aktív kölcsönzési moratórium van életben a lenti linknek megfelelően.

https://mmkm.hu//hu/hirek/mutargykolcsonzes-szuneteltetese-a-kozlekedesi-targyi-gyujtemenyben

Egyéb adatbázisok felsorolása a letölthető dokumentumok között található.

 

Nyilvános kiadványok

A Múzeum évkönyvének címe: Közlekedési és Technikatörténeti Szemle 2018, 2019, 2020, 2021

Témájának leírása: A közlekedés- és technikatörténet legújabb kutatási eredményeinek közzététele.

Hozzáférés módja: A 2018-as, 2019-es és 2020-as kiadás on-line a múzeum honlapjáról elérhető.

Költségtérítés mértéke: A 2018-as kiadás a múzeum honlapjáról ingyenesen elérhető.

Kiadványaink teljes listája a letölthető dokumentumok között található.

 

Hírek, közlemények

MMKM nyitóoldalán az aktuális hírek, az összes hír a további hírekre kattintva elérhető.

 

Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 70 320 92 57  telefonszámon hétfőtől-péntekig 8-tól 16 óráig
Email: info@kozlekedesimuzeum.hu

Ügyfélszolgálati vezető neve elérhetősége: -

 

Pályázatok

Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk: Az álláspályázatok a honlapon hozzáférhetők. Ugyanitt olvashatóak az intézmény által elnyert pályázatok szakmai beszámolói. (Elérhetőségek/Pályázatok)

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: A múzeum alaptevékenységével kapcsolatos, nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés nem volt.

 

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Az Adatvédelmi, adatbiztonsági és a közérdekű adatok megismerésének, valamint a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló Szabályzatban foglaltak szerint, amelynek szövege a honlapon hozzáférhető (Közérdekű adatok/2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok)

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Főigazgatói Kabinet

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme): Főigazgatói Kabinet MMKM székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. VIII. emelet, postacím: 1426 Budapest Pf.37., telefonszáma: 06/70- 320-9257, e-mail: foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei elérhetőek: a https://kultstat.oszk./hu oldalon.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei elérhetőek a https://muzeumstat.hu/hu oldalon.

Letölthető dokumentumok