Ugrás a tartalomra

Múzeumunk küldetésnyilatkozata

„a múzeum továbbfejlesztése okvetlenül szükséges és pedig úgy a múltra, mint jelenre és jövőre nézve.”

Banovits Kajetán, a múzeum első igazgatója, 1899

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az egyik legrégebben alapított közlekedési és technikatörténeti múzeum Európában, 1899 óta gyűjti, dolgozza fel és mutatja be a közlekedés-, technika- és ipartörténet tárgyi és dokumentációs emlékeit. Múzeumunk országos hálózatot tart fenn, tagintézményei, állandó kiállításai, szobormozdonyai révén az ország mintegy nyolcvan helyszínén van jelen és mutatja be Magyarország műszaki, ipari és közlekedéstörténeti értékeit, eredményeit. Múzeumunk egyben tudományos kutatóhely is, mely szervezi, koordinálja, felkutatja és feldolgozza a magyar műszaki emlékeket. Könyvtárunk és archívumunk elsődleges forrásokat szolgáltat a műszaki és közlekedéstudományi kutatások számára, valamint biztosítja a gyűjtőkörünkbe tartozó emlékekre vonatkozó információk szabad hozzáférésének lehetőségét is. Tagintézményeink, a magyar ipari örökség múzeumi letéteményesei, melyek részben ma is műemlék ipari épületekben, autentikus környezetben működnek. E gyűjtemények tevékenysége az intézmény egészét érintő misszióval összhangban nem csak a tárgyi emlékek megőrzésére irányul, hanem a pályaorientáció elősegítésére és a szakmai továbbképzésben való részvételre is. A Múzeum gyűjtőköre szerteágazóan kiterjed a közlekedési - átfogóan a városi közlekedési, vasúti, közúti, vízi, repülési ágazatokra - műszaki és ipari örökségi emlékekre, utóbbiakban különösen a magyar elektrotechnika, kohászat, öntészet, alumíniumipar és vegyészet területeire. E szakterületek, amint az egyes találmányok, felfedezések, szabadalmak mindig a jelen kihívásaira, a társadalom igényeire reagáltak, ezeknek a történeteknek a letéteményeseként a Múzeum is feladatának tekinti a jövőbe tekintő, aktív társadalmi szerepvállalást.

Célunk, hogy a magyar műszaki és közlekedéstudományi eredményeket azok hazai és nemzetközi kontextusában, a múlt, a jelen és a jövő dimenzióban interpretáljuk, az ehhez kapcsolódó tárgyi, szellemi és írásos emlékeket gyűjtve, megőrizve, kutatva, közvetítve és kiállítva töltsük be társadalmi feladatainkat, tudományos, oktatási, közművelődési célokkal. Alapvető törekvésünk, hogy Múzeumunk ne csupán önmagában, narratív módon mutassa be a közlekedési és a műszaki tudományok egyes elemeit, hanem komplex módon, a kurrens társadalmi kérdésekre adható válaszokat is segítve, a társadalom, az egyén, a gazdaság, az épített és természeti környezetünk, a klímaváltozás kapcsolatrendszerébe ágyazva. Fontosnak tartjuk, hogy Múzeumunk gyűjteményeit a közoktatásban résztvevő csoportok és a családok számára is minél jobban megismerhetővé, érthetővé és használhatóvá tegyük, programjainkat a társadalmi felelősségvállalás, a tudatos gondolkodásmód, a fenntarthatóság jegyében alakítjuk ki, reflektálva a kor kihívásaira, aktuális problémákra, valamint figyelemmel kísérve a technológiai újításokat is. A 21. század igényeire reagálva nagy hangsúlyt fektetünk a digitalizálásra és a digitalizált tartalmak megosztására és hozzáférhetőségére. Feladatunknak tartjuk, hogy összekapcsoljuk, gyűjteményeink révén segítsük a magyar műszaki és közlekedési fejlődéssel foglalkozó tudományos, társadalmi és vállalati szereplőket.

Az Új Közlekedési Múzeum létrehozásával alapítóink céljaihoz visszanyúlva egy nemzetközi szinten jelentős, a magyar műszaki és közlekedéstudományi eredményeket, valamint a közlekedés komplex hatásait és tényezőit bemutató tudományos, oktatási és élményközpontú múzeumot hozunk létre, mely felelősen tekint a jelen és a jövő generációjának szemléletformálására.

Budapest, 2020. május 4.