Ugrás a tartalomra

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV AZONOSÍTÓ ADATA

    Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
    Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. (Iroda)
    Postacím: 1426 Budapest, Pf. 37.
    Központi telefonszám: +36 70 320 9257
    Központi elektronikus levélcím: info@kozlekedesimuzeum.hu
    Honlap: www.kozlekedesimuzeum.hu
    Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: info@kozlekedesimuzeum.hu
    Stratégiai és közönségkapcsolati főosztály: +36 70 320 9257 telefonszámon hétfőtől-péntekig 8-tól 16 óráig

Kiállítóhelyek címe, elérhetősége

Műszaki Tanulmánytár: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 10.
info@kozlekedesimuzeum.hu

Alumíniumipari Múzeum: 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.
aluiparimuzeum@kozlekedesimuzeum.hu

Elektrotechnikai Gyűjtemény: 1075 Budapest, Kazinczy u. 21.
elektromuzeum@kozlekedesimuzeum.hu

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény: 1027 Budapest, Bem József u. 20.
ontode@kozlekedesimuzeum.hu

Kohászati Gyűjtemény: 3517 Miskolc-Felsőhámor, Palota utca 22.
kohaszatimuzeum@kozlekedesimuzeum.hu

Vegyészeti Múzeum: 8100 Várpalota, Thury-vár
vegyeszetimuzeum@kozlekedesimuzeum.hu

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Alapító okirat

Szervezeti ábra

Szervezeti és működési szabályzat

Archívum

3. VEZETŐK ADATAI, KAPCSOLAT

Név, munkakör/szervezeti egység elérhetőség:

dr. Schneller Márton Domonkos
főigazgató +36 70 320 9257
email: foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu

Merczi Miklós
múzeumszakmai és tudományos főigazgató-helyettes +36 70 320 9257

Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes +36 70 320 9257

Horváth Csaba
fejlesztési és üzemeltetési főigazgató-helyettes +36 70 320 9257

Baranyai Noémi
humánpolitikai és igazgatási főosztályvezető +36 70 320 9257

Szikora Réka Mária
stratégiai és közönségkapcsolati főosztályvezető +36 70 320 9257

Bónácz Brúnó
gyűjteményfejlesztési és járműműszaki főosztályvezető +36 70 320 9257

Domonkos Csaba
ipari örökség főosztályvezető +36 70 320 9257

Köcze László
digitalizálási és dokumentációs főosztályvezető +36 70 320 9257

Merczi Miklós
muzeológiai főosztályvezető +36 70 320 9257

Bittó Annamária
fejlesztési főosztályvezető +36 70 320 9257

Suha Péter
üzemeltetési főosztályvezető +36 70 320 9257

Zima Richárd
tartalomfejlesztési és kiállításszervezési főosztályvezető +36 70 320 9257

A vezetők email elérhetősége: https://kozlekedesimuzeum.hu/hu/munkatarsaink

4. ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE ÉS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Ügyfélkapcsolati vezető neve elérhetősége:
    Szikora Réka Mária

    stratégiai és közönségkapcsolati főosztályvezető +36 70 320 9257
    Email: info@kozlekedesimuzeum.hu

Ügyfélfogadási rend: Telefon:+36 70 320 9257 telefonszámon hétfőtől-péntekig 8-tól 16 óráig

5. TESTÜLETI SZERV ADATOK

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

6. A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ALÁ RENDELT KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÉS AZOK 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ADATAI

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

7. A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDASÁGI SZERVEZETEK

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

8. A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

9. A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

10. A MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÁLTAL ALAPÍTOTT LAPOK NEVE, A SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ NEVE ÉS CÍME

Közlekedés- és Technikatörténeti Szemle (a Múzeum évkönyve)

Szerkesztőség és kiadó neve és címe: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1072 Budapest, Rákóczi út 42. VIII. emelet www.kozlekedesimuzeum.hu

Felelős kiadó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató

 Kiadványok 2023.12.12.

Archívum (feltöltés alatt)

11. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ADATAI

    Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
    Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
    Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14.
    E-mail: info@ekm.gov.hu
    Honlap: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
    Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 795 3300
    Hétfő: 9:00-12:00
    Kedd: 13:00-16:00
    Szerda: 9:00-12:00
    Csütörtök: 13:00-16:00
   Péntek: 9:00-12:00

 Archívum