Ugrás a tartalomra

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, SZABÁLYZATOK

    Jogszabályok listája

    Alapító Okirat

    Szervezeti és Működési Szabályzat

    Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

    Archivum:

 

2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

     A Múzeumról - Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Küldetésnyilatkozata

     About the Museum (feltöltés alatt)

 

3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

    A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

4. ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI, ÉS EGYÉB HATÓSÁGI ÜGYEKBEN ÜGYFAJTÁNKÉNT ÉS ELJÁRÁSTÍPUSONKÉNT A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, ELJÁRÁSI DÍJAK

    A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

5. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE

    Múzeumi tevékenységek:

  1. nyitvatartás/jegyinfó (látogatói információk)
  2. múzeumpedagógia (tudásközvetítő programok, Mozgó Múzeum)
  3. kutatás (könyvtári szolgáltatások, archívumi szolgáltatások, elérhető elektronikus magyar és nemzetközi adatbázisok)
  4. kulturális javak gyűjtése, őrzése, feldolgozása, bemutatása (tagintézmények, kiállítások)

    Archívum (feltöltés alatt)

 

6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, ILLETVE NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI

    Leltárkönyvek felsorolása (feltöltés alatt)

    Virtuális kiállítások

    Archívum (feltöltés alatt)

 

7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV NYILVÁNOS KIADVÁNYAINAK CÍME, TÉMÁJA

    Nyilvános kiadványok címe, témája 2023.12.13.

    Archívum

 

8. A TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, AZ ÁLLAMPOLGÁRI KÖZREMŰKÖDÉS MÓDJA

     A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

9. A TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖZZÉTEENDŐ JOGSZABÁLYTERVEZETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

     A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

      Hirdetmények, közlemények 2023.12.13.

      Archívum

 

11. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK SZAKMAI LEÍRÁSA, AZOK EREDMÉNYEI ÉS INDOKOLÁSUK

      Ludwig Múzeum – MMKM közös pályázat

      Átkelő Ötletpályázat

      A vas öltöztette város

      Bringológia pályázat az IMM-mel: KerékpART

      Itt jártunk! Élménypályázat

      Archívum (feltöltés alatt)

 

12. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL VÉGZETT ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI

      A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alaptevékenységével kapcsolatos, nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés nem volt.

 

13. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE, AZ ILLETÉKES SZERVEZETI EGYSÉG NEVE, ELÉRHETŐSÉGE, AZ INFORMÁCIÓS JOGOKKAL FOGLALKOZÓ SZEMÉLY NEVE

      A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje (Adatvédelmi, adatbiztonsági és a közérdekű adatok megismerésének, valamint a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata)

     Adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy neve, elérhetősége:

        Adatvédelmi tisztviselő: dr. Lakatos Dávid
        Telefonszám: +36202478490
        E-mail cím: david.lakatos@kozlekedesimuzeum.hu

    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében illetékes szervezeti egység:

        Főigazgatói Kabinet

        Elérhetősége:
        MMKM székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. VIII. emelet,
        Postacím: 1426 Budapest Pf.37., telefonszáma: 06/70- 320-9257
        E-mail cím: foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu

 

14. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS EREDMÉNYEI, IDŐBELI VÁLTOZÁSUK

       https://kultstat.oszk.hu/#/home/public

       Archívum (feltöltés alatt)

 

15. KÖZÉRDEKŰ ADATOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS ADOTT SZERVRE VONATKOZÓ ADATAI

      Közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény 2022. évben nem érkezett
      Intézményünkhöz.

      Archívum:

      Közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény 2021. évben nem érkezett
      Intézményünkhöz.

 

16. AZON KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK LISTÁJA, AMELYEKBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV AZ EGYIK SZERZŐDŐ FÉL

     A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

17. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LÉVŐ KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

    A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

18. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

    A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

19. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁRA ELÉRHETŐ KULTURÁLIS KÖZADATOK LISTÁJA

      Feltöltés alatt

      Archívum

 

20. A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA

     A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

21. A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAK ÁLTALÁNOS JEGYZÉKE, A DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ TÉNYEZŐKKEL EGYÜTTESEN

     A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

22. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

    A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás (feltöltés alatt)

 

23. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL MEGKÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZERZŐDŐ FELEINEK MEGJELÖLÉSE, A KIZÁRÓLAGOSSÁG IDŐTARTAMÁNAK, TÁRGYÁNAK, VALAMINT A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB LÉNYEGES ELEMEINEK MEGJELÖLÉSE

     A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

24. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT A KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁRA KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZÖVEGE

    A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

25. A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI AZON JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY MÁS KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUM (VAGY AZ ANNAK ELÉRHETŐSÉGÉRE MUTATÓ HIVATKOZÁS), AMELY AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTHATÓ KÖZADAT GYŰJTÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS TERJESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK JELENTŐS RÉSZÉNEK SAJÁT BEVÉTELBŐL VALÓ FEDEZÉSÉT ÍRJA ELŐ A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZÉRE

    A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

 

 

 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapító Okirat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szervezeti és Működési Szabályzat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szabályzatok listája (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Jogszabályok listája (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

 

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: Múzeumi tevékenység, könyvtári tevékenység

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: Kulturális javak (műszaki és közlekedési szakterületen) gyűjtése, feldolgozása, őrzése, bemutatása, nyilvános szakkönyvtári tevékenység.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: A kiállítások és a könyvtár nyitva tartására, a kutató szolgálat rendjére vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

Kiállítások nyitva tartására vonatkozó tájékoztatás: MMKM honlap „Kiállításaink”, „Tagintézmények”.

Kutatószolgálat és könyvtár működésére vonatkozó tájékoztatás: MMKM honlap „Kutatás”.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

A múzeumi belépődíjakra vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető: MMKM honlap „jegyinfo”

A hatályos jogszabály (194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről) szerinti belépési kedvezményeket az intézmény biztosítja.

A jogszabály szövege elérhető: Nemzeti Jogszabálytár njt.hu

A könyvtárba a belépés díjtalan.

 

A múzeum szakmai nyilvántartásai

A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet szerinti szakmai nyilvántartások

Saját fenntartású adatbázisok jegyzéke: könyvtári adatbázis

A múzeum alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: A tárgyi és papír alapú gyűjteményekre, továbbá a könyvtári anyagra – jogszabály által előírt – adatokat gyűjt, és dolgoz fel az intézmény.

Az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja: Kutatószolgálat keretében, melyről a tájékoztatás a honlapon hozzáférhető (a Kutatás/Kutatószolgálat menüpont alatt).

Az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei: Díjszabás alapján, amely a honlapon hozzáférhető (a Kutatás/Kutatószolgálat menüpont alatt).

Az ipari örökségi-, az archívumi- és a könyvtári gyűjteményekben nyilvántartott kulturális közadatok újrahasznosítás céljából a kutatószolgálatokon, illetve az illetékes főosztályvezetők honlapunkon megtalálható elérhetőségein keresztül igényelhetők.

A közlekedési muzeológiai tárgyi gyűjteményeiben aktív kölcsönzési moratórium van életben a lenti linknek megfelelően.

https://mmkm.hu//hu/hirek/mutargykolcsonzes-szuneteltetese-a-kozlekedesi-targyi-gyujtemenyben

Egyéb adatbázisok felsorolása a letölthető dokumentumok között található.

 

Nyilvános kiadványok

A Múzeum évkönyvének címe: Közlekedési és Technikatörténeti Szemle 2018, 2019, 2020, 2021

Témájának leírása: A közlekedés- és technikatörténet legújabb kutatási eredményeinek közzététele.

Hozzáférés módja: A 2018-as, 2019-es és 2020-as kiadás on-line a múzeum honlapjáról elérhető.

Költségtérítés mértéke: A 2018-as kiadás a múzeum honlapjáról ingyenesen elérhető.

Kiadványaink teljes listája a letölthető dokumentumok között található.

 

Hírek, közlemények

MMKM nyitóoldalán az aktuális hírek, az összes hír a további hírekre kattintva elérhető.

 

Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 70 320 92 57  telefonszámon hétfőtől-péntekig 8-tól 16 óráig
Email: info@kozlekedesimuzeum.hu

Ügyfélszolgálati vezető neve elérhetősége: -

 

Pályázatok

Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk: Az álláspályázatok a honlapon hozzáférhetők. Ugyanitt olvashatóak az intézmény által elnyert pályázatok szakmai beszámolói. (Elérhetőségek/Pályázatok)

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: A múzeum alaptevékenységével kapcsolatos, nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés nem volt.

 

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Az Adatvédelmi, adatbiztonsági és a közérdekű adatok megismerésének, valamint a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló Szabályzatban foglaltak szerint, amelynek szövege a honlapon hozzáférhető (Közérdekű adatok/2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok)

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Főigazgatói Kabinet

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme): Főigazgatói Kabinet MMKM székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. VIII. emelet, postacím: 1426 Budapest Pf.37., telefonszáma: 06/70- 320-9257, e-mail: foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei elérhetőek: a https://kultstat.oszk./hu oldalon.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei elérhetőek a https://muzeumstat.hu/hu oldalon.

 

Letölthető dokumentumok